TEHNIČNI OPIS
Razvoj novih materialov in tehnologij je spodbudilo gradnjo energijsko bolj učinkovitih in varčnih objektov. Tako je za izpolnjevanje standarda nizkoenergijskih hiš je potrebno zagotoviti zadostno toplotno izolacijo vključno s pravilno izbiro in kakovostno vgradnjo stavbnega pohištva.

Sočasno z optimizacijo ventilacijske izgube in vgrajenim sistemom prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka se zagotavlja stalen dotok svežega in predhodno ogretega zraka v prostore. Tako je poraba toplotne energije za ogrevanje v hišah VENIUS plus znaša pod 20 kWh/m2.